Downloads

Op deze pagina vindt u allerlei downloads die voor u interessant of van belang kunnen zijn. 

Schoolplan 2019-2023

Dyslexieprotocol CBS de VerreKijker

Protocol medicijnverstrekking op school

Protocol leerlingenvervoer