Downloads

Op deze pagina vindt u allerlei downloads die voor u interessant of van belang kunnen zijn. 

Schoolplan 2019-2023

Dyslexieprotocol CBS de VerreKijker

Protocol leerlingenvervoer

De protocollen, die voor alle scholen binnen de Stroming zijn vastgesteld, zijn te vinden op de website van de Stroming: www.destroming.eu.