(Eerste) schooldag

Bij ons op school mag papa of mama je iedere dag binnenbrengen. Je hangt je jas en rugtas aan de kapstok. In de rugtas zit drinken, een pauzehapje en evt. schoon ondergoed. Dan zoek je je plekje in de kring.
De dag wordt geopend in de kring. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er worden liedjes gezongen.
Daarna begint de speel- en werkles. Je plant de activiteiten aan de hand van een weektaak. Als je wilt spelen, moet je het kieskaartje op het kiesbord hangen. Hiermee laat je zien in welke hoek je wilt spelen. Bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek, het krijtbord of het digibord. Andere kinderen kiezen voor een werkje. Zij gaan knutselen, werken met ontwikkelingsmateriaal of maken een werkblad.
Dan is het tijd voor een pauze. De juf leest voor uit een prentenboek, terwijl jullie eten en drinken. Op school stimuleren wij een gezond hapje.
Na het pauzemoment wordt er een taal- of rekenactiviteit aangeboden uit de methode Onderbouwd.

Aan het einde van de morgen gaan we buiten spelen op het mooie plein achter ons lokaal. Een keer per week gymmen we in het speellokaal van basisschool ‘De Zaaier’ in Andel. We gaan daar heen met de bus.

’s Middags komen vakken als Engels, muziek, verkeer en sociaal-emotionele ontwikkeling aan de orde.