MR

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is ook een MR verbonden. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR geeft advies of instemming aan zaken die betrekking hebben op voorstellen tot verandering binnen de school. Ze denken bijvoorbeeld mee met het vakantierooster en zijn betrokken bij het aannemen van nieuw personeel. Vier keer per jaar vergaderen zij deels samen met de schoolambassadeurs.

Op dit moment zijn de MR leden: Jeanette Lievaart en Elise van Herwijnen.

Vanuit het personeel zijn dit: Leonie ( voorzitter) en Ramona.

Schoolambassadeurs zijn: Linda Colijn, Corinna van Santen en Gerarda van der Nat