Visie

De Verrekijker

Wij willen een school zijn:
 • waar wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging;
 • waar de zorg voor elk kind centraal staat;
 • waar de kinderen, de ouders en de mensen die erin werken zich veilig en thuis voelen;
 • waar de kinderen eigentijds onderwijs krijgen naar behoefte;
 • waar ruimte is om vernieuwende vormen van onderwijs uit te proberen en toe te passen;
 • met een meerwaarde voor de gemeenschap (in de dorpen).
Op onze school is in het bijzonder aandacht voor:                                    
 • een goede omgang en samenwerking met elkaar;
 • het zelfstandig werken van de kinderen;
 • het leren aan en van elkaar;
 • openheid;
 • de doorgaande leerlijn;
 • een positieve benadering waarbij gekeken wordt naar kansen.

De sfeer binnen onze school is open en ongedwongen te noemen. De afstand tussen kinderen en leerkrachten is klein, maar wel duidelijk. Door het werken in een kleine schoolgemeenschap is het mogelijk elkaar veel aandacht te geven. Ook voor de ouders wil de school open zijn. We vinden een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk.

Wat in groep 1/2 is aangeleerd, willen wij zeker niet afleren in de daarop volgende groepen. Dat is o.a. te zien in de volgende activiteiten:

 • Engels in groep 1 t/m 8.
 • Gebruik van dagtaken of rooster op bord in groep 3-8, als vervolg op de dagritmekaarten bij de kleuters. Hierop staan de activiteiten van de betreffende dag en leert het kind plannen.
 • Duidelijke leerlijnen die uitgezet zijn bij taal en rekenen vanuit de onderbouw naar de bovenbouw.