Onderwijs

Leerstofjaarklassensysteem

Op onze school wordt uitgegaan van het leerstofjaarklassensysteem.                                                        Dat wil zeggen dat de kinderen op grond van hun leeftijd bij elkaar worden geplaatst. Dit leerstofjaarklassensysteem wordt op verschillende momenten van de week doorbroken. Sommige leerlingen werken ook in ander ( hoger of lager) leerjaar dan de methode aangeeft, omdat dit past bij hun groei en ontwikkeling. Er wordt ook groepsdoorbroken gewerkt in de combinatieklassen waarin de kinderen les krijgen. Activiteiten op het gebied van begrijpend lezen (de kidsweekkrant), sociaal emotionele ontwikkeling, biologie, tekenen en crea worden vaak gelijktijdig aangeboden aan de leerlingen van meerdere groepen. Met de leesmethode wordt gewerkt op ontwikkelingsniveau.

Dagtaak of rooster op bord

In groep 1/2 leren de kinderen al te werken met een planbord en een soort weektaak. Dit plannen gaat in groep 3 verder. Kinderen weten op deze manier goed wat hen te wachten staat en wat ze die dag moeten doen. Het lesrooster ziet er in groep 3 eenvoudiger uit dan in groep 8, maar de opbouw is duidelijk en biedt structuur. Door gebruik te maken van een duidelijk zichtbaar rooster en of de dagtaak wordt het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot. Je werkt niet voor de juf of meester, maar omdat je er zelf veel van leert, beter van wordt. In de bovenbouw leren we de kinderen ook steeds meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Door ze te laten ontdekken: “Wat kan ik al en wat kan ik nog niet zo goed en wil ik beter leren?” Er wordt regelmatig geoefend met eigen doelen stellen en beoordelen of je die doelen ook gehaald hebt.

Combinatiegroepen

Dit schooljaar hebben we de volgende klassencombinaties:

Groepsindeling

    1/2/3   groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8
                 
maandagmorgen Minette   Mariëtte Mariëtte Mariëtte Amber Amber
maandagmiddag Minette   Mariëtte Mariëtte Mariëtte Amber Amber
                 
dinsdagmorgen Minette   Chelina Mariëtte Mariëtte Amber Amber
dinsdagmiddag Minette   Chelina Mariëtte Mariëtte Amber Amber
                 
woensdag   Minette   Chelina Liesbeth Liesbeth Leonie Leonie
          Mariëtte Mariëtte    
donderdagmorgen Minette   Chelina Liesbeth Liesbeth Leonie Leonie
donderdagmiddag Minette   Chelina Liesbeth Liesbeth Leonie Leonie
                 
vrijdagmorgen Minette   Liesbeth Liesbeth Liesbeth Leonie Leonie
vrijdagmiddag       Liesbeth Liesbeth Leonie Leonie

 

 


Engels in de hele school

Ook dit jaar wordt er Engels gegeven aan alle kinderen. Het blijkt dat dit de taalontwikkeling goed stimuleert. Ook is het goed dat kinderen al vroeg met Engels in aanraking komen, deze taal wordt steeds meer gevraagd en gebruikt in onze maatschappij.

Met behulp van de methodes Blink ‘Engels’ en ‘Holmwoods’ is er een goede doorgaande leerlijn in de school tot stand gekomen voor groep 1-8.