Nieuwe Ouders

Welkom ‘nieuwe ouders’ op de website van CBS De VerreKijker

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op!

Toelating nieuwe leerlingen

 

Kinderen kunnen worden toegelaten op of na hun vierde verjaardag. De vierjarigen gaan bij ons de hele week naar school. Als er in Uitwijk of Waardhuizen een baby wordt geboren, krijgen de ouders een felicitatiekaart met een boekje. Ieder jaar worden de kleuters die het daarop volgende cursusjaar 3 of 4 jaar worden uitgenodigd op onze “DRIBBEL-IN”. Ze mogen met hun ouders een morgen meedoen in de kleutergroep.

Ongeveer twee maanden voordat de kleuter 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op om afspraken te maken om de kleuter te laten wennen aan de school c.q. de groep. De kleuter wordt voor maximaal 5 dagdelen uitgenodigd om te wennen. Veel kinderen bezoeken vanaf twee jaar de peuterspeelzaal van Hoppas in onze school. Er is een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en onze school. Jaarlijks zijn er speelmomenten met de peuters en de kleuters bij elkaar. De peuters komen bijvoorbeeld knutselen en bij onze dieren kijken. Tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1/2 zijn jaarlijks verschillende overlegmomenten om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Er vindt ook een zogenaamde warme overdracht plaats vanuit de peuterspeelzaal naar groep 1. Dit betekent dat de peuterjuffen uitgebreid zelf komen vertellen welke kindkenmerken er zijn en hoe de ontwikkeling tijdens de peuterspeelzaaltijd is verlopen. De leerkrachten van groep 1/2 kunnen hier dan op aansluiten.
Bij nieuwe ouders vindt er een intakegesprek plaats. Wanneer de kleuter bijna naar school gaat, krijgt hij/zij een kennismakingsboekje. 

Voor toelating van kinderen in andere groepen kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Ook in deze gevallen volgt een intakegesprek met de directie, de IB -er en de ouders. Vervolgens is er een kennismakingsgesprek met het kind en een paar bezoeken aan de klas door het kind.

Indien een kind van een andere school komt, neemt de directeur altijd contact op met de directie van de school waar het kind vandaan komt.

WAAROM KIEZEN VOOR ONZE SCHOOL?

 • zorg en aandacht voor iedere leerling
 • onderwijs op maat
 • goed samenwerkend team
 • gezellige sfeer
 • unieke ligging
 • werken in hoeken
 • gebruik van dag- en weektaken  
 • fantastische leerlingen
 • Engels in groep 1 t/m 8
 • moderne lesmethoden
 • vieringen en feesten het hele jaar door
 • ICT ondersteunt het onderwijs
 • leesonderwijs als speerpunt
 • ontwikkeling van zelfstandig werken
 • zeer betrokken ouders
 • regelmatig thema’s en projecten
 • open school zonder drempels
 • educatieve uitstapjes
 • ideeën vanuit ouders welkom

Als protestants christelijke school hebben wij hart voor de kinderen en proberen wij de Bijbelverhalen voor te leven met aandacht voor het unieke kind.

U BENT MET UW KIND van harte welkom om dit zelf te zien en te ervaren.
Hiervoor mag u een afspraak maken via de telefoon (0183-441303) of de mail (directie.deverrekijker@destroming.eu)

 

Aanmelden

Meer

Schooltijden

Hier vindt u de officiële schooltijden, die wij hanteren. Tien minuten vóór de officiële schooltijd mogen de kinderen naar binnen komen.

Meer

(Eerste) schooldag

Ben u benieuwd hoe een schooldag eruit ziet? Dat leest u hier.

Meer