Ouders

Nieuwsbrieven

Hier kunt u de meeste recente maandbrieven van CBS 'De Verrekijker' bekijken.

Meer

Schoolgids

Op deze pagina kunt u de schoolgids downloaden.

Meer

Schooltijden

Hier vindt u de officiële schooltijden, die wij hanteren. Vijf minuten vóór de officiële schooltijd gaat de bel. Dan moeten de kinderen naar binnen gaan. We willen op deze wijze zo efficiënt mogelijk omgaan met de lestijd.

Meer

Schoolvakanties

Onze school valt onder regio midden. Op deze pagina vindt u de schoolvakanties en studiedagen van schooljaar 2023-2024

Meer

Verlof aanvragen

Download hier het formulier om extra verlof aan te vragen bij de directie.

Meer

Ziekmelden

We verzoeken u vriendelijk om uw kind voor 8.30 uur ziek te melden door te bellen naar 0183-441303.

Meer

MR / GMR

Wat doet de MR en GMR?

Meer

Ouderhulpgroep (OHG)

Wat doet de Ouderhulpgroep?

Meer

Downloads

Op deze pagina vindt u het dyslexieprotocol het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school en het protocol leerlingenvervoer.

Meer