Brabant Verkeersveiligheidslabel

We hebben het Brabants Verkeersveiligheid Label behaald. Onze verkeerscommissie bestaat uit 2 ouders en een leerkracht. Zij hebben een activiteitenplan bedacht. Dit bestaat uit onder meer het aanleren van een aantal praktische vaardigheden. Het gaat erom dat kinderen zich zo veilig mogelijk leren bewegen in het verkeer. Ook staat bewustwording voor kinderen en ouders centraal. We hebben ieder jaar een schoolbreed project over dit thema. Het project wordt vanuit de gemeente en provincie gestimuleerd.