Ziekmelden

Ziekte/doktersbezoek

We willen graag weten welke leerlingen niet op school kunnen komen. We horen dat het liefst voor schooltijd. U kunt vanaf 8.00 uur bellen. Degene die de telefoon aanneemt, geeft de ziektemelding of doktersbezoek door aan de desbetreffende leerkracht. We weten uit ervaring dat broertjes en/of zusjes dit vaak vergeten door te geven.    

We vragen u dan ook vriendelijk om zelf te bellen naar school (0183-441303).

 

Een bezoek aan de tandarts of dokter/specialist wordt vaak al vroeg gepland. Wilt u het bezoek dan direct na planning al doorgeven aan de groepsleerkracht? Dit mag via de mail.