Wat doet de school voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben?

3 februari 2019

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze hoog –of meerbegaafd zijn krijgen een eigen aanpak.
Deze aanpak kan betekenen dat ze de leerstof die voor hun leerjaar gemaakt moet worden in compacte versie maken en ze daarnaast verdieping- en verrijkingsstof wordt aangeboden.
In het jaar 2017 zijn we op onze eigen school gestart met een “Plusklasje” in Waardhuizen. In deze Plusklas komen kinderen van onze school bij elkaar en krijgen les van juf Joyce. Dit is meer dan alleen wat verrijkingsstof, maar echt werken aan projecten voor meer- en of hoogbegaafden. Dit schooljaar willen we hiermee verder gaan, mits er voldoende kinderen zijn.
In schooljaar 2018-2019 start ook de bovenschoolse Talentenklas. Dit is voor kinderen die meer nodig hebben aan uitdaging en verrijking dan de eigen school kan bieden. Op dinsdag en donderdag start er een groep voor alle Stromingsscholen op de Eben Haëzer in Woudrichem. De andere dagen zijn deze kinderen op hun eigen school. Ze blijven ook ingeschreven op hun eigen school.