Wanneer krijgt mijn kind een rapport?

3 februari 2019

We lichten de ouders minstens twee maal per jaar in over het welbevinden en de vorderingen van hun kind.
De leerlingen krijgen 2 maal per schooljaar een rapportmap mee naar huis. N.a.v. het eerste rapport wordt de gelegenheid gegeven tot een 10-minutengesprek.
In november is er een ouder vertelmoment.
De rapportmap gaat een ‘schoolleven’ lang mee. Aan het eind van groep 8 krijgen de leerlingen de map mee naar huis.

Het eerste rapport komt mee in februari, het tweede rapport komt mee in juli.