Hoe vraag ik verlof aan?

3 februari 2019

Via het aanvraagformulier verlof wat hier te downloaden is, kunt u verlof aanvragen.  Na invullen graag indienen bij de directie. 
Wij willen u dringend verzoeken om de vakanties te plannen in de schoolvakanties.
Het is niet mogelijk om vrijaf te geven in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Er kan in principe geen vrijaf worden gegeven voor een vakantie buiten de schoolvakanties om. Verzoeken voor een vakantie buiten de schoolvakanties moeten vier weken voor het verlof schriftelijk d.m.v. het formulier worden aangevraagd. Graag een verklaring (eventueel van werkgever of huisarts) bijvoegen. De directeur bepaalt of het extra verlof wordt toegestaan.

Een dag vrij wordt alleen gegeven in bijzondere gevallen zoals huwelijk, ernstige ziekte en begrafenis. Wilt u in deze gevallen zelf schriftelijk verlof aanvragen bij de directeur (of zijn plaatsvervanger)

Uitzonderlijk verlof kan worden verleend voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen i.v.m. gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voor vierjarige kinderen is er nog geen leerplicht. We stellen het op prijs dat u ook voor vierjarigen gewoon vrij vraagt.