Welkom bij basisschool Waardhuizen
 
   
Waarde(n)vol onderwijs !

      
         

"Waar ieder kind zich van grote waarde weet"

Op onze school sluiten wij aan bij wat het kind kan. 
Zijn/haar welbevinden staat centraal.


Wij bieden:
* uitdaging, aandacht en plezier
* goede, doorgaande leerlijnen
* hoekenwerk
* Engels in groep 1 t/m 8.
* ruimte en rust
* digitale ondersteuning bij de lessen
* een goed samenwerkend team
* onderwijs vanuit onze Christelijke achtergrond

Rondom de school is volop ruimte om te spelen. De kinderen onderhouden een schooltuin en we hebben achter de school enkele kleine dieren lopen.
 
De ouderbetrokkenheid is groot en de school is laagdrempelig. 

 
Laatste nieuws op nieuwspagina:

* schoolkerkdienst

* fietsverlichtsingcontrole